U ovom hotelu mogu da odsedaju članovi forum teme " Države 2 " . Ili oni koji nisu članovi te forum teme ali pod uslaovom da se jave meni na istu forum temu.
................................................................................................................................
Cenovnik:
- 1 dan sa 3 jela 30 €
- 5 dana sa 3 jela 130 €
- 10 dana sa 3 jela 270 €
Za sve dalje boravke u našem hotelu obratite se gospodinu Žderonji.
Za svako odsedanje dobijaće te račune koje ću praviti ja.

*** DOBRODOŠLI***
14. jul 2014
sta moram da uradim
27. jul 2014
Da mi se obratiš za angažman.
27. jul 2014
Da biste poslali poruku, prijavi se ili se učlani