KUJUNDŽIJA I HITROPRELJA

Što se sija kraj gore zelene:
da l' je sunce, da l' je mesečina?
Nit' je sunce nit' je mesečina,
već dva zlatna roga od jelena;
u njima su dva grada građena,
u jednom je kujundžija Janko,
u drugome Janja hitroprelja.

Poručuje kujundžija Janko,
poručuje Janji hitroprelji:
"O', boga ti, Janjo hitropreljo!
Da ti pošljem maleno povjesno,
opredi mi šator i košulju;
a što tebi od toga ostane,
ti opredi sebi u darove."

Janja bila mudrija od Janka,
poručuje kujundžiji Janku:
"O', boga ti, kujundžija Janko!
Da ti pošljem malenu paricu,
sakuj meni v'jence i oboce;
a što tebi od toga ostane,
potkuj tvoga dobra konja vranca,
neka ti je među braćom hvala."


"Pesma pripada grupi lirskih pesama o radu. Te pesme prate sve vrste poslova na selu. — Tako ima: žetelačkih, preljskih, pastirskih, vozarskih, čak i krojačkih — kao da je trebalo istaći vrednost i lepotu svake vrste rada. (Ceo život našeg čoveka iz naroda praćen je pesmom: od uspavanki pa preko svatovskih i pesama o radu, sve do ispraćajnih tužbalica) — Lepota pesama o radu je i u istaknutoj želji za većim učenikom (pesme sa motivima nadžnjevanja), u nadmetanju koje se oseća i u pesmi "Kujundžija i hitroprelja". Ti nekada vrlo cenjeni zanati istaknuti su i vrlo lepim poređenjima u početku pesme. Dva zanata u dva razna grada! A kako ti gradovi zbog njih izgledaju?

Ima u ovim pesmama i ljubavi za kolektivni rad koji se od uvek negovao. — Mobe su ponekad prave svetkovine. Ipak, narodni pesnik je umeo da uoči razliku između rada na imanju gostoljubivog domaćina i škrtog gazde eksploatatora".

"Duga dana u zla gospodara!
Ne da sjesti, niti počinuti;
sastavio ručak i večeru"...
15. decembar 2014
Svaka cas' !
16. februar 2017
u141721
u141721
Namucio se covek ni za sta.
16. februar 2017
jbg nedobi' odgovor godinama
16. februar 2017
Da biste poslali poruku, prijavi se ili se učlani