copy + paste
26. april 2019
Nemaš ta slova na kompu i to me brine
Ko će zvijezde da mi skine
26. april 2019
A sada da ti kazem sine
Sa nosa ti idu sline
26. april 2019
Kakva divna rima, bravo majstore, 5 u dnevnik, pulicerova nagrada
26. april 2019
TEMA IZ LIKOVNE KULTURE JE:

───────────────────────────────────
─████████──████████─████████████───
─██░░░░██──██░░░░██─██░░░░░░░░████─
─████░░██──██░░████─██░░████░░░░██─
───██░░░░██░░░░██───██░░██──██░░██─
───████░░░░░░████───██░░██──██░░██─
─────██░░░░░░██─────██░░██──██░░██─
───████░░░░░░████───██░░██──██░░██─
───██░░░░██░░░░██───██░░██──██░░██─
─████░░██──██░░████─██░░████░░░░██─
─██░░░░██──██░░░░██─██░░░░░░░░████─
─████████──████████─████████████───
───────────────────────────────────

TEMA JE , KO ĆE NAJLEPŠE TO NACRTATI?
28. april 2019
- X D - X D - X D -
- -
-X D - X D - X D -
28. april 2019
----------x d x d x d x d x d x d ------------x d x d x d x d x d x d--------------
x d x d------------------------------x d x d x d-----------------------------x d x d x d
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
------ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/dddddddddddddddddddddd------
----------------------
------------
----
-

DRUGA VERZIJA
28. april 2019
X D
29. april 2019
änita
slovo f
25. maj 2019
───────────────────────────────────
─████████──████████─████████████───
─██░░░░██──██░░░░██─██░░░░░░░░████─
─████░░██──██░░████─██░░████░░░░██─
───██░░░░██░░░░██───██░░██──██░░██─
───████░░░░░░████───██░░██──██░░██─
─────██░░░░░░██─────██░░██──██░░██─
───████░░░░░░████───██░░██──██░░██─
───██░░░░██░░░░██───██░░██──██░░██─
─████░░██──██░░████─██░░████░░░░██─
─██░░░░██──██░░░░██─██░░░░░░░░████─
─████████──████████─████████████───
────────────────────────────
26. maj 2019
Da biste poslali poruku, prijavi se ili se učlani
Unesi vezu na sliku
Primer: https://www.stranica.com/slika.jpg