Trazim devojku od 12-13 god. u Krusevcu
09. jun 2016
Volim da igram igrice,slusam muziku,
Od igrica igram LoL,WoW,Gta 5,itd..
Koja hoce neka se javi na gmail
dimitrijemanojlovic@gmail.com
i napisite svoje interese
09. jun 2016
u36358
u36358
Izvinte,al mene zanima gde mogu da kupim dobre cvarke i kavurmu,mene to brine ceo dan.
09. jun 2016
da si malo stariji pa kontam,ali sa tim godinicama tesko ces naci djevojku..
09. jun 2016
u36358
u36358
Da,jebote naso si sad da trazis devojku.Imas 12-13 godina sta ce ti jos devojka??
09. jun 2016
u36358
u36358
Da mi ti malo popusis,a?
11. jun 2016
u141721
u141721
Aleksa, uopste nisi napaljen. Ne nikako.
12. jun 2016
u148160
u148160
xaxaxaxa
12. jun 2016
Ovo nije mesto da trazis devojku dete
12. jun 2016
Sramota me je sto sam iz Krusevca
12. jun 2016
Stvarno sad
12. jun 2016
u148160
u148160
12. jun 2016
u36358
u36358
Ja bi vas nozem zaklo.
12. jun 2016
u148160
u148160
,,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::,::::::::::::,,,.
,,+??????????????+$+?7?????????+++?++===============+====ZI=+7+============+~,,.
,,+?++++++++++++++7+++$Z++++++++++?+================+=ZI=I++==I?===========+~,,.
,,+?++++++++++++++$=?++IZZI++?++++?+===============IZ===I+++===Z===========+~,,.
,,+?++++++++++++++I++++7ZZZZZ7+?????+==+?IIII?+==O7====I++++===+7==========+~,,.
,,+?++++++++++++++I+++IZZ$I=+=++====+======+++=?======+?+??+$I==Z==========+~,,.
,,+?+++++++++++++I?+777=???+++++++++++++++++++========??+$Z$ZI==Z==========+~,,.
,,+?+++++++++++++?$?+?+++++++++++++++++++++++++?+======??$ZZZ=+=Z7=========+~,,.
,,+?++++++++++I$=++++++++++++I?+++++++++++++++++++=======ZZZZ====ZZ$7======+~,,.
,,+?++++++++?7+==??++?+7++++???+++++7+I+?$+?++++++?=========I7===Z$ZZ?+====+~,,.
,,+?++++++?$+=++:=,,,,,,~I????+++I+=::=++======+++++?==========+7ZZZZ7=====+~,,.
,,+?++++$=====+?++,,,,,,,:++++++I+=========+??++?+?++++?=========Z$ZZZ=====+~,,.
,,+?+++I?====+??=$ZZZ$+~,:~+?+++=======I$$I++++++7+++++++?+======ZZZZ$=====+~,,.
,,+?+++$====+?+7~ZZZZZZ+:=?+++?=====++~ZZZ$ZZ$++++==+++?+++=====ZZZZ$$7====+~,,.
,,+?++++$=+=?+?+$ZZZZ$Z$+++++++=====$,=ZZZZZZ$+==========++?=====ZZZZZZ7===+~,,.
,,+?+++I+=?~=~+??+I$~~+?+++++++=+===+?Z7?$?I+=+=============+=====?$ZZZZI==+~,,.
,,+?+?7+=+?::,,,I+,=$$$$7??++==============??+=============+======+ZZZZZZ==+~,,.
,,+++7=++?=~~,,7=ZZZZZZZZZZZ$============================+========+ZZZZZ$Z=+~,,.
,,+++I=+??+=~:7===IZZZZZZZ$?,,,,,:=====+==========+~,,,?=========$ZZZZZZZZ$=~,,.
,,+++I=+++??==?,,=,:$7$ZI:,,,,=,,,~:,,,,,,,,:::,,,,,,,:+=========ZZZZZZZZZZ+~,,.
,,+++I=+++++++??=,,,,=7,,,,,~,=,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,=+=========IZZZZZZZZZ?+~,,.
,,+????+?+++++~~$?II$ZZ$=,,,,,,,,,~==~:,,,,,,,,,,,,++=========7Z$ZZZZZZZZZ$?~,,.
,,+?++$=+++++++~+Z+,~?++++++I$$77$?:,,,,,,,,,,,:?+=============ZZZZZZZZZZ$$=~,,.
,,+?++++Z?+I+++++Z+=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=+===========Z$ZZZZZZZZZZZ7=~,,.
,,+?+++++77=++I+++I7++:,,,,,,,,:::~::,,,,,,,,,,,,,~+=======+?ZZZZZZZZZZZZZZ=~,,.
,,+?++++++$+++++++++++?I?+=++I777?+?=,,,,,,,,,,,,,,,,~+===IIZZZZZZZZZZZZZ7==~,,.
,,+?++++++?$++++++++++++++++++++?~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=====+===?ZZZZZZZ$+=+~,,.
,,+?++++++++77++++++++++++++?++????++++?+~,,,,,,,,,,,??========IZZI+ZZZZZZZI~,,.
,,+?+++++?$?+=7?++?+++++?~=+:,,,,,,:=+??++++~,,,~??++++====+=777++++7ZZZZZZZI,,.
,,+?++??I7?++?+~=7==++++++?====~~====++==+==+++++++++++=I7I+++++++?ZZ$ZZZZZZI,,.
,,+?++IZ?+++++?:,,::+7=+++++++?++=?+?++++++++++++7ZZI++++++++++++$~,,,,,~ZZZI,,.
,,++++Z?++++?+7+,,,,,,:7$$I?++++++?+++++?I$ZZ7?++++++++++++++++??,,,,,,,,7ZZI,,.
,,++IZ7++++++?=I~,,,,,,,,,:$==I$Z7?~:,,,,,,,,,,,~+?+++++++++??7,,,,,,,,,,?ZZI,,.
,,+7ZZ7?++++++++7:,,,,,,,,,,77I7I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~?++++?I,,,,,,,,,,,,ZZZI,,.
,,+ZZZZ++++++++++I=,,,,,,?Z======7ZZ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,:?Z:,,,,,,,,,,,,,?ZZZI,,.
,,$ZZZZ?+++++++++++$,,~+Z==========ZZ+$~,,,,,,,,,,,,~$+,,,,,,,,,,,,,,,,ZZZZZI,,.
,,$ZZZZZ?++++++++++++7$?+?==I?====7Z??+::$:,,,,~7?:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=$ZZZZI,,.
,,$$ZZZZZI??++++++++++++++7+=I=++Z=,,,,,,,,:?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:?ZZZZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZI++++++++++++++?+==+7Z7Z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:$ZZZZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZZ$+++++++++++++$======ZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ZZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZZZZI++++++++++I=======IZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7ZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$Z$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZI,,.
,,$$Z+,,,$ZZZZZ:,,,7ZZZZZ,,,~ZZZZZ:,,,,,,,,,,IZZZZ$,,,?ZZZZZ=,,,+ZZZZZ~,,,ZZI,,.
,,$$ZZ~,,,OZZZ~,,,,,ZZZZ~,,:ZZZZ,,,,+ZZZZZ7,,,,IZZZ7,,,7ZZZI,,,,,7ZZZ?,,,$ZZI,,.
,,$$ZZZ:,,~ZZ?,,,=,,~ZZ7,,,$ZZZ~,,,$ZZZZZZZZ~,,,ZZZZ=,,,ZZ$,,,?,,,ZZ$,,,?ZZZI,,.
,,$$ZZZZ,,,?7,,,ZZ:,,+Z,,,7ZZZZ:,,:ZZZZZZZZZ?,,,$ZZZZ,,,~Z,,,7Z+,,:Z:,,=ZZZZI,,.
,,$ZZZZZ$,,,,,,$ZZZ,,,,,,+ZZZZZ$,,,:ZZZZZZZI,,,~ZZZZZZ,,,,,,+ZZZ:,,,,,:ZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZ+,,,,?ZZZZ$,,,,:ZZZZZZZZ,,,,,,:,,,,,:7ZZZZZZZ7,,,,:ZZZZZ,,,,,$ZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZ~,,+Z$ZZZZI,,,ZZZZZZZZZZZZ?:,,,,=$ZZZZZZZZZZZ?,,:ZZZZZZZ,,,$$ZZZZZI,,.
,,,,,,,,::::::::,,,,::::,,,,,,,,,,::::,,,,::::::,,,,,,,:::::,,,,,,::,,,,,,,::,,.
................................................................................
12. jun 2016
u148160
u148160
VIDI ME
12. jun 2016
?????
12. jun 2016
u148160
u148160
TO SAM JA,MOJA PROFILNA SLIKA
12. jun 2016
u148160
u148160
,,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::,::::::::::::,,,.
,,+??????????????+$+?7?????????+++?++===============+====ZI=+7+============+~,,.
,,+?++++++++++++++7+++$Z++++++++++?+================+=ZI=I++==I?===========+~,,.
,,+?++++++++++++++$=?++IZZI++?++++?+===============IZ===I+++===Z===========+~,,.
,,+?++++++++++++++I++++7ZZZZZ7+?????+==+?IIII?+==O7====I++++===+7==========+~,,.
,,+?++++++++++++++I+++IZZ$I=+=++====+======+++=?======+?+??+$I==Z==========+~,,.
,,+?+++++++++++++I?+777=???+++++++++++++++++++========??+$Z$ZI==Z==========+~,,.
,,+?+++++++++++++?$?+?+++++++++++++++++++++++++?+======??$ZZZ=+=Z7=========+~,,.
,,+?++++++++++I$=++++++++++++I?+++++++++++++++++++=======ZZZZ====ZZ$7======+~,,.
,,+?++++++++?7+==??++?+7++++???+++++7+I+?$+?++++++?=========I7===Z$ZZ?+====+~,,.
,,+?++++++?$+=++:=,,,,,,~I????+++I+=::=++======+++++?==========+7ZZZZ7=====+~,,.
,,+?++++$=====+?++,,,,,,,:++++++I+=========+??++?+?++++?=========Z$ZZZ=====+~,,.
,,+?+++I?====+??=$ZZZ$+~,:~+?+++=======I$$I++++++7+++++++?+======ZZZZ$=====+~,,.
,,+?+++$====+?+7~ZZZZZZ+:=?+++?=====++~ZZZ$ZZ$++++==+++?+++=====ZZZZ$$7====+~,,.
,,+?++++$=+=?+?+$ZZZZ$Z$+++++++=====$,=ZZZZZZ$+==========++?=====ZZZZZZ7===+~,,.
,,+?+++I+=?~=~+??+I$~~+?+++++++=+===+?Z7?$?I+=+=============+=====?$ZZZZI==+~,,.
,,+?+?7+=+?::,,,I+,=$$$$7??++==============??+=============+======+ZZZZZZ==+~,,.
,,+++7=++?=~~,,7=ZZZZZZZZZZZ$============================+========+ZZZZZ$Z=+~,,.
,,+++I=+??+=~:7===IZZZZZZZ$?,,,,,:=====+==========+~,,,?=========$ZZZZZZZZ$=~,,.
,,+++I=+++??==?,,=,:$7$ZI:,,,,=,,,~:,,,,,,,,:::,,,,,,,:+=========ZZZZZZZZZZ+~,,.
,,+++I=+++++++??=,,,,=7,,,,,~,=,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,=+=========IZZZZZZZZZ?+~,,.
,,+????+?+++++~~$?II$ZZ$=,,,,,,,,,~==~:,,,,,,,,,,,,++=========7Z$ZZZZZZZZZ$?~,,.
,,+?++$=+++++++~+Z+,~?++++++I$$77$?:,,,,,,,,,,,:?+=============ZZZZZZZZZZ$$=~,,.
,,+?++++Z?+I+++++Z+=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=+===========Z$ZZZZZZZZZZZ7=~,,.
,,+?+++++77=++I+++I7++:,,,,,,,,:::~::,,,,,,,,,,,,,~+=======+?ZZZZZZZZZZZZZZ=~,,.
,,+?++++++$+++++++++++?I?+=++I777?+?=,,,,,,,,,,,,,,,,~+===IIZZZZZZZZZZZZZ7==~,,.
,,+?++++++?$++++++++++++++++++++?~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:=====+===?ZZZZZZZ$+=+~,,.
,,+?++++++++77++++++++++++++?++????++++?+~,,,,,,,,,,,??========IZZI+ZZZZZZZI~,,.
,,+?+++++?$?+=7?++?+++++?~=+:,,,,,,:=+??++++~,,,~??++++====+=777++++7ZZZZZZZI,,.
,,+?++??I7?++?+~=7==++++++?====~~====++==+==+++++++++++=I7I+++++++?ZZ$ZZZZZZI,,.
,,+?++IZ?+++++?:,,::+7=+++++++?++=?+?++++++++++++7ZZI++++++++++++$~,,,,,~ZZZI,,.
,,++++Z?++++?+7+,,,,,,:7$$I?++++++?+++++?I$ZZ7?++++++++++++++++??,,,,,,,,7ZZI,,.
,,++IZ7++++++?=I~,,,,,,,,,:$==I$Z7?~:,,,,,,,,,,,~+?+++++++++??7,,,,,,,,,,?ZZI,,.
,,+7ZZ7?++++++++7:,,,,,,,,,,77I7I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~?++++?I,,,,,,,,,,,,ZZZI,,.
,,+ZZZZ++++++++++I=,,,,,,?Z======7ZZ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,:?Z:,,,,,,,,,,,,,?ZZZI,,.
,,$ZZZZ?+++++++++++$,,~+Z==========ZZ+$~,,,,,,,,,,,,~$+,,,,,,,,,,,,,,,,ZZZZZI,,.
,,$ZZZZZ?++++++++++++7$?+?==I?====7Z??+::$:,,,,~7?:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=$ZZZZI,,.
,,$$ZZZZZI??++++++++++++++7+=I=++Z=,,,,,,,,:?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:?ZZZZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZI++++++++++++++?+==+7Z7Z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:$ZZZZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZZ$+++++++++++++$======ZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$ZZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZZZZI++++++++++I=======IZZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7ZZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$Z$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZI,,.
,,$$Z+,,,$ZZZZZ:,,,7ZZZZZ,,,~ZZZZZ:,,,,,,,,,,IZZZZ$,,,?ZZZZZ=,,,+ZZZZZ~,,,ZZI,,.
,,$$ZZ~,,,OZZZ~,,,,,ZZZZ~,,:ZZZZ,,,,+ZZZZZ7,,,,IZZZ7,,,7ZZZI,,,,,7ZZZ?,,,$ZZI,,.
,,$$ZZZ:,,~ZZ?,,,=,,~ZZ7,,,$ZZZ~,,,$ZZZZZZZZ~,,,ZZZZ=,,,ZZ$,,,?,,,ZZ$,,,?ZZZI,,.
,,$$ZZZZ,,,?7,,,ZZ:,,+Z,,,7ZZZZ:,,:ZZZZZZZZZ?,,,$ZZZZ,,,~Z,,,7Z+,,:Z:,,=ZZZZI,,.
,,$ZZZZZ$,,,,,,$ZZZ,,,,,,+ZZZZZ$,,,:ZZZZZZZI,,,~ZZZZZZ,,,,,,+ZZZ:,,,,,:ZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZ+,,,,?ZZZZ$,,,,:ZZZZZZZZ,,,,,,:,,,,,:7ZZZZZZZ7,,,,:ZZZZZ,,,,,$ZZZZZI,,.
,,$$ZZZZZZ~,,+Z$ZZZZI,,,ZZZZZZZZZZZZ?:,,,,=$ZZZZZZZZZZZ?,,:ZZZZZZZ,,,$$ZZZZZI,,.
,,,,,,,,::::::::,,,,::::,,,,,,,,,,::::,,,,::::::,,,,,,,:::::,,,,,,::,,,,,,,::,,.
................................................................................
12. jun 2016
Kreativno
12. jun 2016
u148160
u148160
Da biste poslali poruku, prijavi se ili se učlani
Unesi vezu na sliku
Primer: https://www.stranica.com/slika.jpg